LNG powered

Nákladní doprava je jedním z hlavních prvků, které působí na globální oteplování. Snižování emisí je nezbytné k jeho zastavení, proto nabízíme přepravu zboží vozidlem jezdícím na kapalný zemní plyn - LNG. 

Zemní plyn - NG, je nejčistěji hořící fosilní palivo. 

Získává se těžbou nebo zpracováním organických odpadů, poté se označuje jako bio.

Podchlazením plynu na teplotu až -162 ᵒC dojde k jeho zkapalnění - LNG.

Výhodou zkapalnění je zmenšení objemu plynu o 600% a rychlejší tankování.

LNG vozidlo má tak podstatně delší dojezd než CNG vozidlo.


Oproti naftovému vozidlu EURO 6d jsou emise LNG vozidla nižší o

20 až 30 % CO2 (závisí na hmotnosti nákladu, terénu trasy a počasí).


Samozřejmostí je možnost denního reportu o vypuštěných emisí.

S rozvojem bio-LNG bude v budoucnu možné snížit emise CO2 až o 100%. 


Přepravu tímto vozidlem nabízíme v rámci České Republiky, Německa a zemí Beneluxu.